Sekolah Video Vimeo. Belajar teknik video menjadi lagi mudah

Vimeo telah mengambil inisiatif bijak apabila menubuhkan Vimeo Video School yang menerangkan teknik asas dari memilih alat perakam video yang sesuai, teknik suntingan hinggalah perkara seperti memasukkan lagi, efek dan sebagainya. Selain dari itu, untuk pengguna video DSLR, terdapat juga tutorial bersama pakai DSLR dari Uk iaitu Philip Bloom.

Semua video ini mudah difahami dan pendek. Ia juga boleh dimuat turun untuk dijadikan rujukan atau ditonton kemudian!

No comments:

ads