Panduan Menulis Karangan Bahasa Inggeris SPM Kertas 1 Section B: Continuous Writing

3:32 AM


Sebagai seorang guru saya  mendapati , ramai murid yang masih mempunyai masalah untuk menulis karangan yang baik,  terutamanya bagi soalan SPM kertas 1 Bahasa Inggeris . Pada saya, perkara yang paling penting adalah perancangan. Jika seorang pelajar itu tahu langkah-langkah yang sepatutnya mereka ikuti nescaya masalah seperti tiada idea untuk menulis atau writer’s block tidak akan wujud semasa murid mengambil peperiksaan nanti. Ingat seseorang yang tidak merancang sebenarnya merancang untuk gagal.

Di sini saya akan menunjukkan langkah mudah untuk menulis karangan section B (bahagian B) iaitu continuous writing

A : Preparing a draf (Menyediakan rangka karangan)

Ramai murid yang terus mula menulis karangan dan tidak menyediakan draf karangan mereka dahulu. dengan menulis draf, murid dapat melihat secara kasar hasil karangan mereka. Dari situlah mereka boleh memperbetulkan atau menambah dimana yang perlu dan dapat menyiapkan karangan dalam masa yang diperuntukkan

Langkah 1

Pilih tajuk karangan anda. Cari isi penting dengan menggunakan kaedah melemparkan soalan iaitu 5W1H. Apakah yang dikatakan 5W1H?

 1. Who (Siapa)
 2. What (Apa)
 3. Where (Di mana)
 4. When (Bila)
 5. Why (Kenapa)
 6. How (Bagaimana)

Langkah 2

Daripada semua soalan yang dikemukakan di atas, anda seharusnya mencari jawapan yang sesuai. Jawapan inilah yang akan menjadi main points (isi penting) untuk karangan anda.

Langkah 3

Seterusnya, dari setiap main points tersebut anda perlu hasilkan beberapa sub points (isi tambahan). Buatlah beberapa sub points untuk setiap main points sekurang-kurangnya 2 atau 3.

Langkah 4

Selepas itu, kembangkan kesemua main points dan sub points supaya karangan anda mempunyai isi yang banyak, panjang mengikuti kehendak soalan dan menarik untuk dibaca. Untuk memastikan struktur bahasa adalah betul, anda harus mematuhi subject- verb agreement.

B: Start writing an essay (Mula tulis karangan)

Langkah 5

Mula menulis karangan anda. Pastikan karangan anda mempunyai;
 1. Introduction (Pendahuluan)
 2. Body (Isi)
 3. Ending (Penutup) 
Di bahagian Introduction, anda mesti nyatakan;
 1. Tajuk karangan anda
 2. Definasi tajuk karangan anda 
Di bahagian body, bahagikan semua main points kepada beberapa perenggan dan perenggan-perenggan itu pula akan diisi dengan sub points yang telah dikembangkan isinya

Di bahagian ending, anda perlu membuat kesimpulan karangan anda. Ia perlulah merangkumi segala main points yang telah anda bincangkan dalam perenggan-perenggan sebelumnya.

Langkah 6

Periksa ejaan, jumlah perkataan dan format karangan anda. Pastikan ia mengikut kehendak soalan. Pada bahagian seterusnya saya akan berkongsi pula panduan menulis section A : Directed Writing

You Might Also Like

13 comments

ads

Like us on Facebook

Flickr Images