Rekod transit pelajar PBS Bahasa Inggeris tingkatan 1, 2 dan 3

Setiap kali guru membuat pentaksiran terhadap pelajar 1, 2 dan 3 kadangkala berlaku masalah untuk merekodkan semua eviden pelajar, bila pentaksiran dibuat atau di mana ia disimpan. Untuk memudahkan kerja merekod semua eviden-eviden tersebut, guru harus mempunyai salinan rekod transit eviden bagi semua pelajar. Berikut adalah contoh rekod transit untuk PBS Bahsa Inggeris tingkatan 1, 2 dan 3.

No comments:

ads